Referat fra styremøte 3.3.14

Styremøte Hasvik båtforening mandag 3.mars kl 1800 på
flyplassen

Saker
til behandling:

22/13 Referater og orienteringer

a) Årsmøte i Region
Troms/Finnmark

b) Båttinget 2014

c) Invitasjon til
besiktigelsesmannkurs

d) Generell info fra KNBF

e) Gjennomgang av økonomien

f) Orientering om lotteri

g) Sørøydagene 2014

23/13 Årsberetning 2013

Årsberetning enstemmig
vedtatt

24/13 Søknad
fra Eva og Lars Hustad

Søknaden gjelder om å få dekket reise
Hasvik – Tromsø t/r og en natt på hotell i Tromsø i forbindelse med deltakelse
på oppdateringskurs for besiktigelsesmenn. Tidligere sak 19/13

Forslag: Saken oversendes på e-post til
Torbjørn, Gunnar, Halvard og 2.vara Raymond for uttalelse og vedtak

Forslaget Enstemmig vedtatt

25/13 Saker
til årsmøte fra styret:

a) Endring av kontingent

Forslag:
kontingenten økes til kr 300,- pr. år

Enstemmig
vedtatt

b) Nye vedtekter, ny mal
kommet siden saken var oppe 9.desember

Enstemmig vedtatt

26/13 Eventuelle andre saker

Ingen andre saker.
Fremtidige prosjekter ble drøftet.

Møtet
hevet 1940

You may also like...

Leave a Reply