Vedtekter 2014

I. NAVN OG FORMÅL §1 Foreningens navn er ­­Hasvik båtforening. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Troms/Finnmark. Foreningens hjemsted er i Hasvik kommune. §2 Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder og 1) …