Referat

Sak 15/16 Fastsettelse av årsmøte


Årsmøtet
for 2016 fastsettes til 28.februar klokken 1900. Sted, flyplassen. Kake bestilles.

Enstemmig
vedtatt

Sak 16/16 Saker til årsmøte fra styret:


Forslag
til kontingent: uendret


Årsmelding,
skrives av leder, godkjennes av styret før årsmøtet

Enstemmig
vedtatt

Sak 17/16 Tema til diskusjon etter årsmøtet?

Veien videre for HBF
–hva skal vi engasjere oss i?

·
Taborshamn,
ferdigstillelse og opprydding

·
Kutting
av opphaler til fortøyning i Meltefjorden

·
Sørøydagene?

·
Grilling
i Taborshamn?

·
Strandrydding

Forslagene fremstilles til årsmøtet

Enstemmig vedtatt

Sak 18/16 Oppfølgingssaker fra tidligere saker:


Sikkerhetsleidere
på uteliggere, følge opp i 2017


Salg
av landgang i Taborshamn, melding sendt til kjøper om han fortsatt er
interessert i landgangen. Blir lagt ut for salg igjen derom han ikke skal ha den.


Parkering
og forskjønning i båthavna, blir fulgt opp i 2017 ihht muntlig avtale gjort med
ordfører da oljevernbygget ble prosjektert.


Forslag
om å bli med i havnami.no for profilering av uthavnene våre og båthavna: Da HBF
ikke er eier av båthavna i Hasvik vil det være uriktig at vi profilerer denne.

Taborshamn og Meltefjord får vi finne løsning på vht profilering. Pr i dag er Taborshamn profilert på http://uthavner.batmagasinet.no/

Sak 19/16
Eventuelt andre saker

E-post fra KNBF leder region Finnmark


God
dag

Jeg oversender dette orientering Kommunikasjonssjef Geir
Giæver KNBF og Vetle Børresen i Båtens Verden vil besøke Finnmark.

Hammerfest et besøk i Hammerfest Båtforening med de nærliggende
båtforeninger.

Hammerfest
kommune har investert i en kaipromenade til 35 – 40 mill .

Hasvik Båtforening har jeg lagt som et innspill på deres
seilas for å få et inntrykk av våre distanser her nord.

Som der leser
så skal de ha et møte 7 des. då.

Vi vill sikkert
få en tilbakemelding når kjøreplanen deres er klar.

Hilsen Trygve Regionleder Troms / Finnmark


HBF har ikke hørt noe mer i sakens
anledning om når dette besøket skal skje, så vi forholder oss til videre
informasjon fra Trygve.

You may also like...

Leave a Reply