Referat fra styrevedtak

Sak 21/13

KNBF har innkalt alle båtforeninger til Båt-ting 2014. Denne går av
stabelen i Stavanger 25.-27.april. Hasvik Båtforening deltok på Båt-tinget i
Kirkenes i 2008 med én delegat. I 2010 og 2012 hadde HBF så dårlig likviditet
at spørsmålet om å delta på Båt-ting var utelukket. Vi har etter hvert fått noe
bedre råd slik at økonomisk så er det ingenting i veien for å sende en delegat
til årets båtting noe som for øvrig er hvert annet år.

Nytteverdien av deltakelse kan en selvsagt diskutere. Jeg vil påstå at
en blant annet vil få inspirasjon til å gjøre en enda bedre jobb i vervet en
har som styrerepresentant i HBF og at en vil få innblikk i hva som rører seg i
båtrelaterte saker, samt så kommer en til å knytte kontakter over det ganske
land.

Kostnader:Ved å reise via Alta vil Hasvik –Stavanger – Hasvik inkl. festmiddag på
lørdag kveld vil bli på ca. kr 7600,- som dekkes av HBF, med reisefordeling vil
kostnadene bli mindre. Dette forutsetter at den som eventuelt reiser ikke tar
statens satser på kjøring til Alta samt at noen måltider utenom det som er betalt
av KNBF kan en dekke selv(middag torsdag, lunsj fredag, middag søndag). Det er
også anledning å ha med ledsager, men det må en dekke selv. Se vedlegg.

Vedtak: Styret vedtar med 3 mot 2 stemmer å sende delegat til årets Båtting i Stavanger. Oddvar Isaksen har meldt sin interesse i deltakelse.

You may also like...

Leave a Reply