Styremøte 1.9.11

Sak 17/11 Økonomi

HBF storsatsing på ny flytebrygge i Taborhavn har tært hård på foreningas økonomi.

Kontantbeholdning er nå ca 33.000, inklusiv et tilskudd fra Folkehelseprosjektet på ca 30.000.

Foreløpig har vi ikke fått tilbakemelding fra alle søkte instanser. Det ble negativt fra FeFo. Kulturmidler mottatt fra Hasvik Kommune med kr 2000.

Endelig verdisetting av flytebrygga må fastsettes før årsskiftet og da inklusiv eget arbeid med denne. Det må vurderes om gammelbrygge er mulig å selge. Lars tar kontakt med interessenter.

(Det henstilles til medlemmene å komme med innspill til tiltak som kan gjennomføres ift å bedre økonomien. Kronerulling?)

Sak 18/11 KNBF- bøya / endelig fortøyning av brygga.

Fortøyningene sammenfattes. Det skal benyttes ei gammel tråldør på ca 1 tonn. Det satses på at denne blir utsatt på mandag den 5.9.11 kl 1800. Lars tar kontakt med Tor Agnar for bistand.

Sak 19/11 Stolper til pir og gangveier i Taborhavn

4 stolper er mottatt fra E-verk og flyttes til ny lagringsplass for bruk i 2012 på våren. Stolpene merkes med HBF. Totalt overslag ift behov gjøres mandag kveld 5.9.11.
Gunnar holder kontakten med E-verk ift å få flere stolper derfra.

Sak 20/11 Festlig samvær/medlemsmøte

Dette blir en type spleiselag med egenandel. Medlemsmøtet/jubileumsmarkering/festlig samvær gjennomføres fredag 28. oktober 2011 kl 2000. Styret er arrangementskomite. Lars booker rødekorshytta.

You may also like...

Leave a Reply