REFERAT FRA ÅRSMØTE 2022

Antall fremmøtte:  8 delegater Møtet ble avholdt på Hasvik Samfunnshus kl 1900-1945 SAKSLISTE: Sak 1              Godkjenning av innkalling Sak 2              Valg av møteleder Sak 3              Valg av møtesekretær Sak 4              Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen Sak 5              Årsberetning 2022 Sak 6              Godkjenning av …

Referat fra styremøte 16.feb 2023

 Fremmøtte: Eva Hustad, Halvard Holst-Olsen, Oddvar Isaksen, Torbjørn Wilhelmsen, Lars Hustad for Magnar Olsen Agenda:              Sak 12/22           Årsberetning 2022                               Leder la frem forslag til årsberetning                               Vedtak: Styret godkjenner årsberetningen og legger den fram for årsmøtet Sak 13/22           Regnskap 2022                               Leder gjennomgikk revidert …

Årsmøte 2023

Hasvik Båtforening avholder årsmøte Torsdag 23.februar kl 1900 Sted: Hasvik Samfunnshus SAKSLISTE: Sak 1              Godkjenning av innkalling Sak 2              Valg av møteleder Sak 3              Valg av møtesekretær Sak 4              Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen Sak 5              Årsberetning Sak 6              Godkjenning av regnskap …