Blog Image

Hasvik Båtforening

Årsmøte 2019

Uncategorised Posted on 09 Jan, 2020 23:38:09

Innkalling til årsmøte:

 avholder årsmøte

Hasvik Båtforening

Torsdag 6.februar klokken 1900

i kjelleren i Politihuset(RK-kafeen)

SAKSLISTE:

Sak 1              Godkjenning av innkalling

Sak 2              Valg av møteleder

Sak 3              Valg av møtesekretær

Sak 4              Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen

Sak 5              Årsberetning

Sak 6              Godkjenning av regnskap for 2019

Sak 7              Fastsettelse av kontingent for 2020

Sak 8              Deltakelse på Båtting 24-26 april i Bergen

Sak 9              Innkomne saker

Sak 10           Valg

Saker til årsmøtet må være innlevert styret v/ Eva Hustad innen 1.februar på e-post: eva.hustad@harthun.no eller pr. brev, postboks 92, 9590 Hasvik

Møtepapirer blir sendt  på e-post et par dager før møtet.

VEL MØTT😊Nytt fra KNBF-VIKTIG dersom du har forsikring i NORSKE SJØ

Uncategorised Posted on 09 Jan, 2020 17:12:43

https://knbf.no/nyheter/item/viktig-informasjon-om-din-batforsikringSørøydagan 2019

Generelle nyheter Posted on 21 Jun, 2019 01:13:19

Hei dere

Hasvik båtforening har nedsatt en gruppe bestående av Lars, Reidar og Oddvar som holder på å planlegge arrangement i båthavna undre sørøydagene.

Det er satt av dag for oss tirsdag 23.juli på ettermiddagen klokken 17-20.

Nøyaktig hva som blir på programmet har jeg ikke oversikt over, men regner med at alt er klart noen dager før.

I ALLEFALL TRENGER VI FOLK SOM KAN VÆRE MED PÅ Å ARRANGERE
BÅTHAVNDAG.

MELD FRA TIL LARS TELEFON 91877017 AT DU STILLER OPP.

HVIS VI SKAL FÅ DETTE TIL MÅ DET VÆRE MINST 8 STYKKER…IKKE NØL, MELD DERE PÅ SLIK AT VI FÅR TIL NOE I HASVIK OGSÅsmileyDugnad i Taboshamn

Dugnader Posted on 17 Jun, 2019 17:25:51

Hei medlemmer

Dugnad i Taborshamn onsdag 19.juni.

Følgende arbeidsoppgaver venter:

– Bygge en kort vandring fra flytebrygga til landgangen.

– Samle sammen all material som ligger slengt rundtomkring i en haug til bålbrenning

– Plukke søppel fra stranda, og kanskje sope sammen noen av tangen

– Sette på fortøyningstau i KNBF bøya

– Kaffe på bål og noe å bite i til kaffen

Eva/Lars går med Bellabåten klokken 1700, har plass til 2. Håper andre kan stille med båt smileyNext »