Møteprotokoll styremøte

Referat

Sak 15/16 Fastsettelse av årsmøte – Årsmøtet for 2016 fastsettes til 28.februar klokken 1900. Sted, flyplassen. Kake bestilles. Enstemmig vedtatt…