Referat fra styremøte 16.feb 2023

 Fremmøtte: Eva Hustad, Halvard Holst-Olsen, Oddvar Isaksen, Torbjørn Wilhelmsen, Lars Hustad for Magnar Olsen Agenda:              Sak 12/22           Årsberetning 2022                               Leder la frem forslag til årsberetning                               Vedtak: Styret godkjenner årsberetningen og legger den fram for årsmøtet Sak 13/22           Regnskap 2022                               Leder gjennomgikk revidert …

Referat

Sak 15/16 Fastsettelse av årsmøte – Årsmøtet for 2016 fastsettes til 28.februar klokken 1900. Sted, flyplassen. Kake bestilles. Enstemmig vedtatt Sak 16/16 Saker til årsmøte fra styret: – Forslag til kontingent: uendret – Årsmelding, skrives av leder, godkjennes av styret før årsmøtet Enstemmig vedtatt Sak …