Blog Image

Hasvik Båtforening

Møteprotokoll styremøte

Styremøter Posted on 23 Jan, 2019 20:30:52

Styremøteprotokoll 23.januar 2019Referat fra styremøte 13.12.17

Styremøter Posted on 13 Dec, 2017 22:25:17

SAK 5/17 FASTSETTELSE AV ÅRSMØTE I 2018

Forslag: onsdag
21.februar kl 1900 på bruktbutikken. Lars sjekker tilgjengelighet på lokalet

Vedtak:
enstemmig vedtatt

Sak 6/17 FORSLAG PÅ KANDIDATER
TIL STYRET I REGION TROMS/FINNMARK

Årsmøte avholdes i
Harstad 2.-3.februar

Følgende er på valg: Leder Trygve
Paulsen, Styremedlemmer Lars Hustad Hasvik BF og Knut Isaksen Harstad BF

Forslag på
kandidater fra HBF:


Leder Odd Are Skoglund Alta BF


Styremedlem: Lars Hustad, gjenvalg


Styremedlem:

Vedtak: forslag sendes valgkomiteen i KNBF region
Troms/Finnmark


Sak 7/17 Eventuelt
Henstille Hasvik kommune til å påskynde prosessen med redningsledere
på utliggerne på flytebryggene i båthavnene i kommunen.


For trivsels skyld, montere opp benk/bord på nordsiden av den nye
parkeringsplassen. Båtforeningen går til innkjøp av benk til våren, enstemmig
vedtatt

INFO OG REFERATER


Gjennomgang av året som er gått.


Økonomi i HBF, resultat et ser ut til å bli ca
14000.-


Valg 2018: på valg Eva, Torbjørn, Lars, Raymond,
Revisor og valgkomité. Brev vil bli sendt til valgkomiteen.Referat

Styremøter Posted on 31 Jan, 2017 22:56:17

Sak 15/16 Fastsettelse av årsmøte


Årsmøtet
for 2016 fastsettes til 28.februar klokken 1900. Sted, flyplassen. Kake bestilles.

Enstemmig
vedtatt

Sak 16/16 Saker til årsmøte fra styret:


Forslag
til kontingent: uendret


Årsmelding,
skrives av leder, godkjennes av styret før årsmøtet

Enstemmig
vedtatt

Sak 17/16 Tema til diskusjon etter årsmøtet?

Veien videre for HBF
–hva skal vi engasjere oss i?

·
Taborshamn,
ferdigstillelse og opprydding

·
Kutting
av opphaler til fortøyning i Meltefjorden

·
Sørøydagene?

·
Grilling
i Taborshamn?

·
Strandrydding

Forslagene fremstilles til årsmøtet

Enstemmig vedtatt

Sak 18/16 Oppfølgingssaker fra tidligere saker:


Sikkerhetsleidere
på uteliggere, følge opp i 2017


Salg
av landgang i Taborshamn, melding sendt til kjøper om han fortsatt er
interessert i landgangen. Blir lagt ut for salg igjen derom han ikke skal ha den.


Parkering
og forskjønning i båthavna, blir fulgt opp i 2017 ihht muntlig avtale gjort med
ordfører da oljevernbygget ble prosjektert.


Forslag
om å bli med i havnami.no for profilering av uthavnene våre og båthavna: Da HBF
ikke er eier av båthavna i Hasvik vil det være uriktig at vi profilerer denne.

Taborshamn og Meltefjord får vi finne løsning på vht profilering. Pr i dag er Taborshamn profilert på http://uthavner.batmagasinet.no/

Sak 19/16
Eventuelt andre saker

E-post fra KNBF leder region Finnmark


God
dag

Jeg oversender dette orientering Kommunikasjonssjef Geir
Giæver KNBF og Vetle Børresen i Båtens Verden vil besøke Finnmark.

Hammerfest et besøk i Hammerfest Båtforening med de nærliggende
båtforeninger.

Hammerfest
kommune har investert i en kaipromenade til 35 – 40 mill .

Hasvik Båtforening har jeg lagt som et innspill på deres
seilas for å få et inntrykk av våre distanser her nord.

Som der leser
så skal de ha et møte 7 des. då.

Vi vill sikkert
få en tilbakemelding når kjøreplanen deres er klar.

Hilsen Trygve Regionleder Troms / Finnmark


HBF har ikke hørt noe mer i sakens
anledning om når dette besøket skal skje, så vi forholder oss til videre
informasjon fra Trygve.Referat fra styremøte

Styremøter Posted on 04 Nov, 2014 21:04:21

Styremøte avholdt 4.november 2014Next »