Om Taborshamn

Det finnes mange uthavner rundt vakre Sørøya. Hasvik Båtforening har satt fokus på et par sør-vendte havner. Vi nevner Taborshamn i posisjon N70.49245, Ø022.294028 og Meltefjord i posisjon N70.521656, Ø022.41183. I Meltefjord finnes det ei fortøyningsbøye til fri bruk. I Taborshamn har Hasvik Båtforening satt ut ei flytekai (8x3m) med vandring til land. I begge posisjonene finnes mulighet til å vandre langs fjæra, og til fjells hvis en ønsker.

Fra gammelt av var Taborshamn ei fiskerihavn, med produksjonssted på Brannholmen like i nærheten...

Hasvik Båtforening er kollektivt medlem i KNBF

Eventyr er vi jo glade for å høre noe om...

Innlegg

Siste innlegg...

Årsmøte 2023

Hasvik Båtforening avholder årsmøte Torsdag 23.februar kl 1900 Sted: Hasvik Samfunnshus SAKSLISTE: Sak 1              Godkjenning av innkalling Sak 2              Valg av møteleder Sak 3              Valg av møtesekretær Sak 4              Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen Sak 5              Årsberetning Sak 6              Godkjenning av regnskap …

Avstenging av vann i småbåthavna

Som dere sikkert har fått med dere har vannet i småbåthavna i Hasvik vært på og av i hele sommer. Det skyldes at de ansatte som jobber på Nergårds anlegg i Hasvik har fått beskjed fra høyeste hold i Nergård konsernet om å kutte vannet …

Leteaksjonen etter Reidar

Hasvik Båtforening donerte midler til denne leteaksjonen.Etter samråd med familien til Reidar Nilsen, og på vegne av den private leteaksjonen er det bestemt å donere halvparten av gjenstående beløp til en nyopprettet søk og redningsgruppe i Gamvik.  Alle i denne gruppen var med å gjorde …