Om Taborshamn

Det finnes mange uthavner rundt vakre Sørøya. Hasvik Båtforening har satt fokus på et par sør-vendte havner. Vi nevner Taborshamn i posisjon N70.49245, Ø022.294028 og Meltefjord i posisjon N70.521656, Ø022.41183. I Meltefjord finnes det ei fortøyningsbøye til fri bruk. I Taborshamn har Hasvik Båtforening satt ut ei flytekai (8x3m) med vandring til land. I begge posisjonene finnes mulighet til å vandre langs fjæra, og til fjells hvis en ønsker.

Fra gammelt av var Taborshamn ei fiskerihavn, med produksjonssted på Brannholmen like i nærheten...

Hasvik Båtforening er kollektivt medlem i KNBF

Innlegg

Siste innlegg...

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2022

Antall fremmøtte:  8 delegater Møtet ble avholdt på Hasvik Samfunnshus kl 1900-1945 SAKSLISTE: Sak 1              Godkjenning av innkalling Sak 2              Valg av møteleder Sak 3              Valg av møtesekretær Sak 4              Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen Sak 5              Årsberetning 2022 Sak 6              Godkjenning av …

Interessant fagartikkel fra miljødirektoratet

Her er en fagartikkel om miljøvennlige båthavner. m1048.pdf (miljodirektoratet.no)

Referat fra styremøte 16.feb 2023

 Fremmøtte: Eva Hustad, Halvard Holst-Olsen, Oddvar Isaksen, Torbjørn Wilhelmsen, Lars Hustad for Magnar Olsen Agenda:              Sak 12/22           Årsberetning 2022                               Leder la frem forslag til årsberetning                               Vedtak: Styret godkjenner årsberetningen og legger den fram for årsmøtet Sak 13/22           Regnskap 2022                               Leder gjennomgikk revidert …