Om Taborshamn

Det finnes mange uthavner rundt vakre Sørøya. Hasvik Båtforening har satt fokus på et par sør-vendte havner. Vi nevner Taborshamn i posisjon N70.49245, Ø022.294028 og Meltefjord i posisjon N70.521656, Ø022.41183. I Meltefjord finnes det ei fortøyningsbøye til fri bruk. I Taborshamn har Hasvik Båtforening satt ut ei flytekai (8x3m) med vandring til land. I begge posisjonene finnes mulighet til å vandre langs fjæra, og til fjells hvis en ønsker.

Fra gammelt av var Taborshamn ei fiskerihavn, med produksjonssted på Brannholmen like i nærheten...

Hasvik Båtforening er kollektivt medlem i KNBF

Innlegg

Siste innlegg...

Medlemsmøte 18.mars 2023

Følgende emner ble drøftet Sak 1/24          Taborshamn – Pongtongen til landgangen har løsnet og rekt av i vinter. Denne er sist sett på sørsiden av fjorden i fjæra. Vi henter denne når været tillater og får den på plass igjen i løpet av mai, eller …

Referat fra Ekstraordinært årsmøte 2023

 Referat fra ekstraordinært årsmøte mandag 18.mars kl 1900 Sak 1                    Godkjenning av innkalling: Innkalling godkjent Sak 2                    Valg av møteleder: Eva valgt som møteleder Sak 3                    Valg av møtesekretær: Halvard valgt som møtesekretær Sak 4                    Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen: Magnar og Torbjørn …

Referat fra Årsmøte 2023

Ordinært Årsmøte 2023 ble avholdt 20.februar 2024. Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 18.mars 2024, der ble det nyvalg av styre for 2024/25. SAKSLISTE ÅRSMØTE Sak 1                    Godkjenning: innkalling godkjent Sak 2                    Valg av møteleder: Eva valgt som møteleder Sak 3                    Valg av møtesekretær: Halvard valgt som …