…for et bedre båtliv

Som medlem av landets største interesseorganisasjon for båtfolk finner vi det helt naturlig å ta vår del av miljøansvaret. KNBF har alltid vært et seriøst og fremtidsrettet forbund. Det er et mål å bidra til samfunnsnyttig innsats – også på miljøsiden.

KNBF var tidlig ute med forslag til etablering av miljøtiltak. Siden har det blitt kjørt miljøkampanjer, og bidratt til utlegging av overnattingsbøyer i ut- havner for å spare sårbar havbunn.

Endringer i forurensnings forskriften har satt fokus på avfalls-planer for båthavner, noe KNBF har fulgt opp gjennom forslag og maler for dette arbeidet. Alle miljøtiltak inngår i KNBFs miljøplattform.

Miljø- selen Seline

«Romfarten har lært oss å vise aktsomhet for jorda. Vi har sett den fra lang avstand – vi har sett den fra månen. Vi forstår at jorda er noe spesielt. Vi har lært oss at jorda er det eneste naturlige hjem som vi kjenner for mennesket og at vi burde beskytte den bedre.»