Om Taborhavn

Det finnes mange uthavner rundt vakre Sørøya. Hasvik Båtforening har satt fokus på et par sør-vendte havner. Vi nevner Taborhavn i posisjon N70.49245, Ø022.294028 og Meltefjord i posisjon N70.521656, Ø022.41183. I begge havnene finnes det ei KNBF-fortøyningsbøye til fri bruk. I Taborhavn har Hasvik Båtforening også satt ut ei flytekai (8x3m) med vandring til land. I begge posisjonene finnes mulighet til å vandre langs fjæra, og til fjells hvis en ønsker.

Fra gammelt av var Taborhavn ei fiskerihavn, med produksjonssted på Brannholmen like i nærheten...

Hasvik Båtforening er kollektivt medlem i KNBF

Innlegg

Siste innlegg...

Momskompensasjon for båtforeninger – siste nytt fra KNBF 2.4.2020

Bakgrunn KNBF har på vanlig måte søkt momskompensasjon for 2019 med regnskapstall for 2018 for 260 medlemsforeninger. Som kjent ble hele søknaden avslått pr. desember 2019. Forbundet har klaget på avslaget innen fristen 24.12.2020.   Klage på avslag KNBF har benyttet vår juridiske rådgiver Nils …

Vurder risikoen ved båtbruk

KNBF oppfordrer båtbrukere til å bruke fritidsbåt fornuftig i lys av koronoa-situasjonen. Båtbrukere må fortløpende vurdere hvorvidt de risikerer å belaste nødetater og redningsmannskap unødvendig, mener KNBF. Det er viktig at fritidsbåtbrukere ikke risikerer å havne i en situasjon hvor de kan komme til å …

Båtturer sommeren 2020

ANGÅENDE SOMMERENS BÅTTURER SÅ HAR LARS OG EVA IKKE ANLEDNING TIL Å BLI MED PÅ TUR 30. /31.MAI OG 6./7.JUNI DA SKIPPEREN ER PÅ ARBEIDSOPPDRAG. VI SATSER PÅ Å BLI MED PÅ 27.-28.JUNI 🙂 Vi har ved flere anledninger snakket om å dra på fellesturer …