Om Taborshamn

Det finnes mange uthavner rundt vakre Sørøya. Hasvik Båtforening har satt fokus på et par sør-vendte havner. Vi nevner Taborshamn i posisjon N70.49245, Ø022.294028 og Meltefjord i posisjon N70.521656, Ø022.41183. I begge havnene finnes det ei KNBF-fortøyningsbøye til fri bruk. I Taborshamn har Hasvik Båtforening også satt ut ei flytekai (8x3m) med vandring til land. I begge posisjonene finnes mulighet til å vandre langs fjæra, og til fjells hvis en ønsker.

Fra gammelt av var Taborshamn ei fiskerihavn, med produksjonssted på Brannholmen like i nærheten...

Hasvik Båtforening er kollektivt medlem i KNBF

Innlegg

Siste innlegg...

Oversikt over kommunale flytebrygger i Hasvik kommune

Her er en oversikt over de kommunale bryggene i kommunen Dersom noen ønsker å leie kommunal liggeplass til til båten kan du kontakte Hasvik kommune på telefon 784 52700 Havneregulativet – Hasvik kommune

Hasvik båtforening avholder årsmøte 23.februar kl 1900 på Hasvik samfunnshus. Saksliste årsmøte

Søppelhåndtering i båthavnene i Hasvik kommune

Hasvik båtforening får med ujevne mellomrom henvendelse fra medlemmer og andre om avfallshåndtering i båthavnene,spesielt fra tilreisende Hasvik kommune har valgt å ikke ha søppelhåndtering ved sine flytebryggeanlegg i kommunen. Ved henvendelser til kommunen gjennom flere år får vi tilbakemelding om at båteierne får ta …