Om Taborshamn

Det finnes mange uthavner rundt vakre Sørøya. Hasvik Båtforening har satt fokus på et par sør-vendte havner. Vi nevner Taborshamn i posisjon N70.49245, Ø022.294028 og Meltefjord i posisjon N70.521656, Ø022.41183. I Meltefjord finnes det ei fortøyningsbøye til fri bruk. I Taborshamn har Hasvik Båtforening satt ut ei flytekai (8x3m) med vandring til land. I begge posisjonene finnes mulighet til å vandre langs fjæra, og til fjells hvis en ønsker.

Fra gammelt av var Taborshamn ei fiskerihavn, med produksjonssted på Brannholmen like i nærheten...

Hasvik Båtforening er kollektivt medlem i KNBF

Eventyr er vi jo glade for å høre noe om...

Innlegg

Siste innlegg...

Avstenging av vann i småbåthavna

Som dere sikkert har fått med dere har vannet i småbåthavna i Hasvik vært på og av i hele sommer. Det skyldes at de ansatte som jobber på Nergårds anlegg i Hasvik har fått beskjed fra høyeste hold i Nergård konsernet om å kutte vannet …

Leteaksjonen etter Reidar

Hasvik Båtforening donerte midler til denne leteaksjonen.Etter samråd med familien til Reidar Nilsen, og på vegne av den private leteaksjonen er det bestemt å donere halvparten av gjenstående beløp til en nyopprettet søk og redningsgruppe i Gamvik.  Alle i denne gruppen var med å gjorde …

Flott jobb av dugnadsgjengen

Mandag 20.juni var det duket for dugnad i Taborshamn. På programmet sto oppgradering av landgang samt plukking av søppel på stranda og nærområdet. De som møtte opp var Oddvar, Torbjørn, Asbjørn, Rolf Magne, Halvard og Eva. TVO og Lars hadde meldt forfall. På forhånd hadde …