Referat fra Ekstraordinært årsmøte 2024

 Referat fra ekstraordinært årsmøte mandag 18.mars kl 1900

Sak 1                    Godkjenning av innkalling: Innkalling godkjent

Sak 2                    Valg av møteleder: Eva valgt som møteleder

Sak 3                    Valg av møtesekretær: Halvard valgt som møtesekretær

Sak 4                    Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen: Magnar og Torbjørn valgt til å

underskrive protokollen.

Sak 5                    Valg:

                              Eva gjenvalgt som leder for 2år, 2024-2026

                              Torbjørn gjenvalgt som styremedlem for 2 år, 2024-2026

                              Lars valgt som 1.vara og regnskapsfører for 1år

                              Raymond valgt som 2.vara for 1.år

                              Anita Wilhelmsen valgt som revisor for 1år

Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne 2 kandidater til valgkomite for 2025.

Tor Viggo Olsen fortsetter som medlem av valgkomiteen

Møtet hevet kl 1925

                       

Styret for 2024-2026 består av følgende:             Fra-Til

Leder                                  Eva Hustad                        2024-2026

Nestleder                           Halvard Holst-Olsen       2023-2025

Styremedlem                    Oddvar Isaksen                2023-2025

Styremedlem                    Magnar Olsen                   2023-2025

Styremedlem                   Torbjørn Wilhelmsen      2024-2026

Varamedlem/Regnskapsfører Lars Hustad            2024-2025

Varamedlem                                Raymond Eriksen 2024-2025

You may also like...