Medlemsmøte 17.3.2014

9 medlemmer tilstede

Sak 1/14 Lotteri 2014

Styret vedtok i 2013 å arrangere samme type lotteri som vi hadde i 2012 for å spe på inntektene til laget. Styret opprettet en egen komite til dette .

Komiteen består av Eva, Torbjørn og Gunnar, hittil har de hatt ett møte og er kommet godt igang med å skaffe gevinster.

Vi har fått gevinster fra følgende bedrifter:
Big fish adventure: middag for to.
Intermesso finnmark: håndholdt GPS
Mix handleriet: Gavekort kr 500.-
Sørøya reiseservice: reise, pris?

Nye forslag: Grieg seafood, ENI.

Styret tar dette videre til komiteen.

Sak 2/14 Aktiviteter 2014

– Lotteri 2014

– Taborshamn; gjøre noe med den gamle flytebrygga, lage gapahuk innenfor flytebrygga, lage vandring til sanden, sjekke tauverk til KNBF-bøya event. bytte den ut.

– KNBF-bøye; sjekke med KNBF om de har flere ledige bøyer til å sette ut i Kipperfjorden

– Parkering i båthavna: Halvard orienterte fra kommunens side om planer for området, styret følger opp ang. parkering.

– vann til flytebrygga fra kommunalt vannverk, kontakte NOFO om de kan anlegge vann til kommunal flytebrygge samtidig som de fører vann til oljevernvbrygga. Vann til lillebrygga

– Sørøydagene 10.juli; styret planlegger aktiviteter i båthavna.

Styret drøfter og planlegger disse aktivitetene.

You may also like...

Leave a Reply