Referat fra Årsmøte 2023

Ordinært Årsmøte 2023 ble avholdt 20.februar 2024. Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 18.mars 2024, der ble det nyvalg av styre for 2024/25.

SAKSLISTE ÅRSMØTE

Sak 1                    Godkjenning: innkalling godkjent

Sak 2                    Valg av møteleder: Eva valgt som møteleder

Sak 3                    Valg av møtesekretær: Halvard valgt som møtesekretær

Sak 4                    Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen, fungerer også som                                                     tellekorps ved valget: Torbjørn og Ragnar valgt

Sak 5                    Årsberetning 2023: Årsberetning for 2023 gjennomgått og godkjent

Sak 6                    Godkjenning av regnskap for 2023: Regnskap gjennomgått og godkjent

Sak 7                    Fastsettelse av kontingent for 2024: Styrets forslag om å beholde fjorårets kontingent

kr 350.- for 2024

Sak 8                    Innkomne saker: Ingen innkomne saker

Sak 9                    Valg:

Valgkomite 1 år:

Forslag: Styret får fullmakt til å finne 3 stykker til valgkomiteen for neste årsmøte

Leder og 2 medlemmer

Vedtak:  Valg utsettes til ekstraordinært årsmøte den 18 mars 2024 kl   19.00

Møtet hevet klokken 20.01

You may also like...