Medlemsmøte 18.mars 2023

Følgende emner ble drøftet

Sak 1/24          Taborshamn – Pongtongen til landgangen har løsnet og rekt av i vinter. Denne er sist sett på sørsiden av fjorden i fjæra. Vi henter denne når været tillater og får den på plass igjen i løpet av mai, eller når det blir vær til det.

Sak2/24          Vann til flytekaia på sørsiden. Plan A; Lars forsøker igjen å kontakte Nergård v/Torvanger om de kan skru på krana på fiskebruket i Hasvik – saken løst. Om det ikke lar seg gjøre blir det plan B;

Plan B: Muntlig info via…at det kan være mulig å få vann fra NOFO anlegget ved NOFO-brygga da det viser seg at det er ført vann ned dit.

Ansvar: Eva kontakter Trond på NOFO. Halvard, Torbjørn og Magnar har ansvar for å finne ut hva vi trenger av koblinger og annet utstyr til denne løsningen.

Sak 3/24          Midler fra Hammerfest energi søkt og tildelt, kr 10 000, til innkjøp av 2 robåter m/redningsvester og sup-brett med tilbehør for opplæring/arrangementer og allmenn utleie. Da dette ikke er tilstrekkelig, vil Eva søke Fefo midler og midler fra HK bolystfond i tillegg

Sak 4/24          Rekruttering: Ved arrangement i sommer må vi aktivt rekruttere flere aktive medlemmer til foreningen.

Sak 5/24          Forsikring ble drøftet, det viser seg at medlemmene har forsikring fra forskjellige selskap selv om Tryg er den som KNBF har avtale med ift. Rabatter.

Møtet avsluttet: 2030

You may also like...