Årsmøte 2018

Innkalling til
årsmøte:

Hasvik
Båtforening

avholder årsmøte

onsdag 21.februar
klokken 1900 på Bruktbutikken

SAKSLISTE:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Sak 2 Valg av møteleder

Sak 3 Valg av møtesekretær

Sak 4 Valg av to til å underskrive
årsmøteprotokollen

Sak 5 Årsberetning

Sak 6 Godkjenning av regnskap for 2017

Sak 7 Fastsettelse av kontingent for
2018

Sak 8 Innkomne saker

Sak 9 Valg

Saker til
årsmøtet må være innlevert styret v/ Eva Hustad innen 13.februar
e-post: eva.hustad@harthun.no eller
pr. brev, postboks 92, 9590 Hasvik

Møtepapirer blir
sendt ut på e-post til alle medlemmer.

You may also like...

Leave a Reply