Referat fra årsmøte 6.2.2020

Antall fremmøtte: 7 Møtet ble avholdt i kafe -lokalet til Hasvik Røde Kors kl 1900 SAKSLISTE: Sak 1              Godkjenning av innkalling Sak 2              Valg av møteleder Sak 3              Valg av møtesekretær Sak 4              Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen Sak 5              Årsberetning 2019 Sak …