Blog Image

Hasvik Båtforening

Årsmøte 2018

Medlemsmøter Posted on 21 Feb, 2018 22:32:39

Årsmøtet 2018 avholdt 21.februar 2018

Protokoll legges ved

Etter årsmøtet ble det medlemsmøte med følgende tema:
– forsikring i KNBF
– Besiktelsesmannordningen

Delegatene:Årsmøte 2018

Medlemsmøter Posted on 13 Jan, 2018 22:30:57

Innkalling til
årsmøte:

Hasvik
Båtforening

avholder årsmøte

onsdag 21.februar
klokken 1900 på Bruktbutikken

SAKSLISTE:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Sak 2 Valg av møteleder

Sak 3 Valg av møtesekretær

Sak 4 Valg av to til å underskrive
årsmøteprotokollen

Sak 5 Årsberetning

Sak 6 Godkjenning av regnskap for 2017

Sak 7 Fastsettelse av kontingent for
2018

Sak 8 Innkomne saker

Sak 9 Valg

Saker til
årsmøtet må være innlevert styret v/ Eva Hustad innen 13.februar
e-post: eva.hustad@harthun.no eller
pr. brev, postboks 92, 9590 Hasvik

Møtepapirer blir
sendt ut på e-post til alle medlemmer.Referat fra årsmøte 28.2.2017

Medlemsmøter Posted on 04 Mar, 2017 16:51:38

REFERAT FRA ÅRSMØTE 28.2.2017

Etter årsmøtet hadde vi drøfting på hvordan vår/sommersesongen ser ut:

Følgende tiltak var det enighet om:

· – Ferdigstille den flytende landgangen i
Taborshamn

· – Rive resten av piren i Taborshamn

· – Strandryddedagen, Lørdag 6. mai er en del av årets strandryddeuke 2. – 8. mai, men hver dag er en strandryddedag, og du bestemmer selv når du vil rydde.

·
– Sjekk av
tauverk til KNBF-bøya i Taborshamn

·
– Fjerne
noe av opphalingstauet på KNBF-bøya i Meltefjorden

· – Sørøydager
– Fjordhopping sammen med Hasvik IL( ikke avklart)

Aktiviteter
i Taborshamn bør starte så tidlig som mulig til våren for at anlegget skal bli
ferdig stillet før St.Hans.Årsmøte

Medlemsmøter Posted on 31 Jan, 2017 23:02:27

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TIRSDAG 28.FEBRUAR

VEL MØTTsmiley

DET BLIR KAFFE OG KAKE UNDERVEISNext »