Referat fra styremøte 16.feb 2023

 Fremmøtte: Eva Hustad, Halvard Holst-Olsen, Oddvar Isaksen, Torbjørn Wilhelmsen, Lars Hustad for Magnar Olsen

Agenda:             

 • Styrets godkjenning av årsberetning
 • Orientering/godkjenning av regnskap 2022
 • Forslag til valgkomite for 2023
 • Innkomne saker til årsmøte
 • Vann til båthavna for neste sesong, orientering
 • Eventuelle andre saker

Sak 12/22           Årsberetning 2022

                              Leder la frem forslag til årsberetning

                              Vedtak: Styret godkjenner årsberetningen og legger den fram for årsmøtet

Sak 13/22           Regnskap 2022

                              Leder gjennomgikk revidert regnskap for 2022

                              Vedtak: Styret godkjenner regnskapet og legger den fram for årsmøtet

Sak 14/22           Forslag på valgkomite fra styret for 2023

                              Forslag til medlemmer til valgkomite fra styret:

 • Leder Tor Viggo Olsen, gjenvalg
  • medlem Ragnar Nilsen, gjenvalg
  • medlem Gunnar Mauseth, gjenvalg

Vedtak: Forslag vedtatt

Sak 15/22           Innkomne saker til årsmøte

I Ingen saker innmeldt innen fristen 13.februar

Sak 16/22           Eventuelt andre saker

 • Medlemskontingent 2023:

Forslag til årsmøtet: ingen endring i kontingent for 2023

 • Årsmøte KNBF, region Troms/Finnmark avholdes 11.mars i Tromsø, men en kan delta digitalt dersom en ønsker. Eva meldes på digitalt, inviterer medlemmer til å delta i samlet gruppe et sted

You may also like...