Referat fra styremøte 16.feb 2023

 Fremmøtte: Eva Hustad, Halvard Holst-Olsen, Oddvar Isaksen, Torbjørn Wilhelmsen, Lars Hustad for Magnar Olsen Agenda:              Sak 12/22           Årsberetning 2022                               Leder la frem forslag til årsberetning                               Vedtak: Styret godkjenner årsberetningen og legger den fram for årsmøtet Sak 13/22           Regnskap 2022                               Leder gjennomgikk revidert …