Årsmøte 2023

Hasvik Båtforening avholder årsmøte Torsdag 23.februar kl 1900

Sted: Hasvik Samfunnshus

SAKSLISTE:

Sak 1              Godkjenning av innkalling

Sak 2              Valg av møteleder

Sak 3              Valg av møtesekretær

Sak 4              Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen

Sak 5              Årsberetning

Sak 6              Godkjenning av regnskap for 2022

Sak 7              Fastsettelse av kontingent for 2023

Sak 8              Innkomne saker

Sak 9              Valg

Saker til årsmøtet må være innlevert styret v/ Eva Hustad på e-post: eva.hustad@harthun.no eller pr. brev til Sykestuveien3, 9590 Hasvik

Innen 13.februar

Møtepapirer blir sendt på e-post et par dager før møtet.

VEL MØTT😊

You may also like...