Styremøte 25.04.2011

Avholdt i Sykestuveien 3 kl 1800.

Følgende møttt: Halvard, Asbjørn, torbjørn, Gunnar og Lars.

Sak 9/11 Sørøydagene

Besluttet å delta på en av dagene i perioden 4.7.-8.7.11. Bidrag kan være som følger:

-Avinor utrykking med båt

-prøve redningsdrakter

-Mulighet for en liten båttur

-profilere sjøvett

-Profilere KNBF (100 år) og HBF 31 år

-kaffe/vafler/boller/brus

Sak 10/11 Flytebrygga Taborhavn

Eksisterende brygge aansees avskrevet som flytebrygge. Ny kai type Nofi robust forsøkes finansiert. Må behandles på medlems/årsmøtet.
MVA- kompensasjon via KNBF?
Lars kontakter NOFI for å drøfte pris og leveringsbetingelser.

Sak 11/11 Eventuelt

-Torbjørn orienterte om båtutsettet fra Avinor sin side.

-Bøyeutsett nå i mai. Torbjørn ansvarlig for fremkjøring av morring/tauverk.

-Vanntilkobling i båthavna om ei knapp uke. Ansvarlig Lars

-Det finnes fortsatt midler i bøyeprosjektet. Søke om 1 stk til?

-Vann i forbindelse med båtutsettet/opptrekket? Montere trekkerør?

Møtet hevet kl 1930.

You may also like...

Leave a Reply