Referat styremøte 2.10.13

Styremøte ble avholdt 2.oktober og vi behandlet følgende saker:

8/13 Ny IT-løsning i KNBF:
følgende innspill vil Lars ta med seg videre fra HBF til IT-gruppa

– Lagring av dokumenter
– Lagring av møteprotokoll
– må lages enkle løsninger for å finne fram til det en er ute etter
– god opplæring når systemet tas i bruk
– hjemmeside der superbruker lokalt kan hake av hvem som har tilgang til hva.

Støttefunksjoner i systemet:
– Norske sjø
– regnskap
– besiktigelsesmann-ordning
– utdanning/kurs
– utsendelse av medlems-innkreving sentralt

9/13 Taborshamn

Dagene 18.-19.- oktober brukes til å ta inn landgangen samt frakte stokkene som HBF har i båthavna inn til Taborshamn. Det blir sendt info til medlemmene noen dager før.

10/13 Lotteri

HBF vedtar å kjøre lotteri i 2014 over noenlunde samme lest som vi gjorde i 2012. Lotterikomiteen blir å bestå av: Eva, Torbjørn og Gunnar.

11/13 Nytt fra KNBF – avfallshåndtering i båthavner

Se innlegg annet sted i bloggen om dette.
HBF gjør en henvendelse til Hasvik kommune med spørsmål om hvilke planer kommunen har om avfallshåndtering i båthavnene i kommunen, samt slippen i Breivikbotn.
Ved vår egen uthavn er det ikke tillatt å kaste søppel.

12/13 Eventuelt

Gunnar la frem plantegning av hvordan området i båt-havna vil bli seende ut ifm bygging av beredskapslager. Parkeringsplassene vi har i dag forsvinner fordi veien blir flyttet der parkeringsplassen er og det er ikke tegnet inn nye. HBF ønsker møte med ordfører/rådmann om hva de tenker om dett og hvordan de har tenkt å løse det. På folkemøtene i fjor ble det framført ønske om flere p-plasser men slik det ser ut nå får vi mange færre.

You may also like...

Leave a Reply