Styremøte 4.7.11

Sak 14/11 Ny flytebrygge

Drøfta mottak, fortøyning, landsetting, montering etc. Ansvarlig for gjennomføring er Halvard. Kontaktperson er Lars

Sak 15/11 Sørøydagene

Skjorter: Halvard tar disse med til Hasvik.
Premier: OK til konkurransen. Spørsmål OK.

Telt: Vurderes dagen før.

Møte torsdag 7.7. Tidspunkt avtales senere.

Gummibåter: Vurdere dette.

Sak 16/11 KNBF Bøya

Torbjørn henter tauet og kobler det til bøya snarest.

You may also like...

Leave a Reply