Referat 15.oktober 2012

Referat fra
styremøte 15.10.2012

·
Oppsummering sommer 2012, Taborshamn

·
Evaluering av Sørøydagene 2012

·
Evaluering av Lotteri 2012

·
Flytting av utliggere i båsene i båthavna.

·
Tilbakemeldinger fra medlemmer etter spørreundersøkelse

Sak 14/12 KNBF-bøya, rapport til
KNBF

Stipulerte
utgifter etter utsett av KNBF-bøya i Taborshavn. Noe av utstyret som er brukt
er sponset og noe har båtforeningen hatt liggende fra gammel flytebrygge og noe
kjetting er kjøpt men som vi ikke har fått regning på.


Utgifter: kr 8478.-. Regning sendes KNBF


Bilde og koordinater på bøya vil bli tatt når vi drar til
Taborshamn for å ta opp landgangen til flytebrygga. Skiltet med KNBF logo vil
også bli satt på plass.

Sak 15/12 Kurs

Ønske
om VHF og Båtførerprøven fra noen medlemmer i følge spørreundersøkelsen. Styret
v/leder tar i første omgang kontakt med KNBF og Redningsselskapet for
kursopplegg samt pris for dette.

Sak 16/12 Eventuelt

·
Engasjement for vinteren blir kurs

·
Klargjøring for vinteren:

– Lars
kobler av vannet i båthavna denne lørdagen 20.10

– Landgang Taborshamn: fire stykker drar lørdag kl 15
og klargjør for vinteren.

·
Styret v/leder tar opp med kommunen, igjen, om utskifte av
noen av fortøyningsringene på utliggerne på flytebrygga i båthavna. Dette
gjelder spesielt de ytterste båsene hvor det ligger store båter. Selv om en
bruker dempere på tauene så er disse blitt slitte etter mange års bruk.

Møtet hevet kl1950

You may also like...

Leave a Reply