HBF med som pilotforening i ny IT-løsning

Hasvik båtforening er tatt opp som medlem i brukergruppen og i pilotprosjektet i KNBF IT 2014 sammen med 9 andre båtforeninger i landet.

Da forespørsel kom om dette(se nedenfor) meldte vi vår interesse for dette. Lars ble forespurt om han kunne tenke seg å være kontaktperson og han takket ja. Han blir dermed vår deltaker og kontaktperson for dette prosjektet. Oppstartsmøte blir på Gardermoen 24. eller 25.september, betalt av KNBF sentralt.

Detter er invitasjonen vi fikk av KNBF tidligere i høst:

KNBF planlegger å anskaffe nytt
medlems- og administrasjonssystem, for hele organisasjonen.
Sentralt er vi begynt å definere prosjektelementene.

Det er laget en grov skisse over
systemet slik vi ser det for oss, men vi trenger hjelp til utforming av brukerkrav,
og senere pilottesting i en begrenset gruppe etter at systemet er levert.

Primært ønsker vi oss et komplett,
WEB-basert IT-system med WEB-sider, økonomi og medlemsadministrasjon, som skal
kunne brukes for administrasjon av KNBFs medlemsmasse, både sentralt, regionalt
og lokalt.

Sekundært skal systemet inneholde
en database for båtbesiktigelser og verktøy for komplett
båthavns-administrasjon, samt en KNBF-app for smarttelefoner

I skissen vi har til systemet er
det lagt som en forutsetning at systemet skal ha en «Min-side funksjon» for
hvert medlem, slik at oppdatering av adresser, telefonnumre og epost utføres av
båtforeningen eller hos det enkelte medlem, med tilgang og rettigheter etter
hvilken rolle man har.

Vi har også som en forutsetning at
systemet skal kunne genere noen inntekter slik at det blir gratis for
båtforeningene å bruke systemet.

Systemet skal også være WEB-portal
for alle KNBF-foreninger som ønsker det.
Systemet skal selvfølgelig også inneholde økonomifunksjoner slik at fakturering
og registering av bilag foregår her, både for KNBF sentralt, regionalt og i
båtforeningene.

Vi trenger hjelp av
noen ildsjeler til å drive prosjektet videre. Vis ser for oss at det innbys max
10 båtforeninger til prosjektarbeidet. 4 foreninger er allerede på plass (Oslo
Motorbåtforening, Hundvåg Båtforening, Holmlia Båtforening og Trondheim
Båtforening).

You may also like...

Leave a Reply