Referat fra styrmøte 18.4.2013

Info: Svømmehallkomiteen har invitert til møte i dag kl 1800. Innkalling sendt videre til A. Furu, som møter for HBF

Sak 1/13 Invitasjon fra Hasvik kommune om planlegging av Sørøydager

Sted: Rådhuset, tid: onsdag 24.april kl 1900. Dette kolliderer med Båtførerprøven hvor de fleste i styret er med. Dersom nestleder har anledning å møte vil han representere HBF. Ønsket fra oss vil være onsdag eller torsdag for vårt arrangement.

Enstemmig vedtatt

Sak 2/13 Konstituering av styret

Leder: Eva Hustad, Nestleder: Halvard Holst-Olsen fortsetter 1 år, Kasserer: Gunnar Mauseth tar gjenvalg for 2 år, Sekretær: leder er sekretær for styret.

Enstemmig vedtatt

Sak 3/13 Forsikring av flytebrygge

HBF har pr. i dag ikke forsikring av flytebryggen i Torshavn grunnet at dette har vært så dyrt. Gunnar orienterte om forsikring gjennom Norske Sjø(NS). Tilbudet fra dem på kaskoforsikring med forsikringssum på kr 125000 var på kr 2500. -pr år (2% av forsikringssum), og i tillegg en forsikring på personell, ansvarsforsikring. Med vår medlemsmasse vil det komme på kr 1000. -pr år.

Forslag: HBF tegner kaskoforsikring på flytebryggen med forsikringssum kr 150000 der premien blir kr 3000.- pr. år. Leder tar kontakt med NS om mer informasjon angående ansvarsforsikring personell.

Forslag enstemmig vedtatt

Sak 4/13 Planlegging av Sørøydager

Idemyldring: Redningsskøyte m/Eliasbåten, Kajakkpadling, Tur med mobbåt, Kystvakta m/helikopter, Quiz med praktiske oppgaver, Servering.

Vi arbeider videre med disse forslagene til neste møte

Enstemmig vedtatt

Sak 5/13 Eventuelt

Havarert båt i båthavna

HBF henstiller til Hasvik kommune om å få fjernet den havarerte båten som ligger i bås ved den store flytebrygga på sydsiden av Hasvik havn. Denne sliter på utliggerne og fortøyningene til nærliggende båter.

Enstemmig vedtatt.

Sær-utskrift til Hasvik kommune

Møtet hevet 1910

You may also like...

Leave a Reply