Styremøte 9.5.12

Tilstede:
Eva, Lars, Torbjørn og Gunnar. Halvar og Jørn meldt forfall. 2.vara Raymond
borte.

Sak 10 /12 Lotteri

Forespørsel
sendt ut til følgende firmaer: Båt og Motor Rypefjord, Motorservice Alta,
Batteriservice Alta, Kleven jakt og fiske Hammerfest, Intersport Alta, sport1
Alta,
Svar mottatt
fra:

Motorservice
Alta på div båter med motorer, bla Theri 440, Theri 400 og div motorer.
Batteriservice : Smart Montana 5000 gassgrill fra Sunwind
Kleven jakt og fiske: 25% på alt av varer og gavekort

Forslag:


Gevinster
innkjøpes fra Kleven jakt og fiske,
Batteriservice og Intermesso Finnmark.

Loddpris
kr 25.- pr lodd, antall solgte lodd 1800 stk

Samlet
gevinstsum kr 15000.-

Salgstid
1.juni – 30.august

Kun
solgte lodd blir med i trekningen. Trekking kunngjøres i Finnmark dagblad.
Uavhentede gevinster tilfaller lotteriets formål

Gevinster;
Gassgrill fra
Batteriservice 3000,-
Håndholdt GPS 2000.-
Havfiskeutstyr 5000.-
Gavekort 5000.-
Ansvar for
innkjøp av gevinster og bestilling av lodd: Eva Når
innen 1.juni
Forslag enstemmig
vedtatt

Sak 11 /12 Taborshamn, videre
utbygging av vandring

Hva skal
gjøres og hvilke materialer/utstyr må skaffes tilveie?

Stramme
opp tau til flytebrygga,

Ansvarlig Lars Når:
snarest

Sette
ut landgang,

Ansvarlig :Lars Når:
innen 17.mai

Forlengelse
av kaia:

i første omgang skaffe materialer til
forlengelse av kai samt materialer til vandring i bayen. Ansvarlig : Gunnar Når:
snarest

Bygge
ny vandring i «bayen». Denne utsettes til litt senere på sommeren. En må få
sett litt på området og avgjøre hvilken løsning en skal velge.

Enstemmig vedtatt

Sak 12 /12 KNBF bøya

Hva er
status i dag og hva må gjøres for å ferdigstille denne?

Bøya står
fortsatt i garasjen til Torbjørn.Gjenstående arbeid før utsett er noe sveising
og spleising av tau

Ansvarlig
for ferdigstillelse: Torbjørn

Når ferdig
utsatt: innen 22.juni 2012

Sak 13 /12 Sørøydagene

Forslag til
aktiviteter:

Enstemmig
vedtatt

Sak 14 /12 Eventuelt

Ingen saker-

Møtet hevet 2130

You may also like...

Leave a Reply