Årsmøte 2011

Det innkalles med dette til årsmøte i Hasvik Båtforening.

TID: Torsdag 5. mai kl 1900

STED: Hasvik Hotell

SAKER TIL BEHANDLING:

· Godkjenning av innkalling

· Valg av ordstyrer

· Godkjenning av styrets årsberetning for 2010

· Godkjenning av regnskap for 2010

· Revisors beretning for 2010

· Fastsettelse av kontingent for 2011

· Innkomne forslag
-kjøp av ny flytebrygge i Taborhavn

· Valg i følge vedtekter

Valgkomiteèn, bestående av Eva I. Hustad, Per Jonny Jakobsen og Hilmar Olsen fremlegger sine forslag.

På valg er:

· Styreleder Lars Hustad

· Styremedlem Asbjørn Furu

· Styremedlem Gunnar Mauseth

· Varamedlem Jørn Mauseth

· valg komiteen, 3 personer

· rep. til svømmehall komiteen, 1 pers. Nå Asbjørn Furu

· valg av revisor. Nåværende er Odd Ivar Gladsø

Innkallinga sendes også ut pr post!

Vell møtt!
Styret

You may also like...

Leave a Reply