Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018 avholdt 21.februar 2018

Protokoll legges ved

Etter årsmøtet ble det medlemsmøte med følgende tema:
– forsikring i KNBF
– Besiktelsesmannordningen

Delegatene: