Sørøydagene 2011

Sørøydagene 2011 gjennomføres i perioden 30.6.-10.7.2011.

Les mer her: http://www.hasvik.kommune.no/soeroeydagene-2011.181168.no.html

Styret har drøftet muligheten for å bidra med noe. Vi har deltatt på det første planleggingsmøtet i dag på rådhuset. Mye interessant blir det i perioden.

Kan så vi bidra med noe? I så fall vil det jo selvfølgelig kreve noe av oss.

Innspill mottas. Noe som vi kan ta tak i er f.eks følgende:

*profilere sjøvett? (f.eks spørsmål/konkurranse)

*profilere KNBF/HBF som har henholdsvis 100/30(31) års jubileum?

*teste overlevningsdrakter?

*Engasjere redningsskøyta?

*Båtturer

*Ro konkurranse

*Kaffe/vafler i båthavna

Neste planleggingsmøte for Sørøydagene er 28.4.2011. Frist for ferdig program er 13.5.2011, så hvis vi skal gjøre noe så bør vi ta tak i det så snart som mulig.

You may also like...

Leave a Reply