Styremøte 5.5.2010

Følgende saker behandlet:

1/10 Taborhavn
Utsetting av gangvei, oppstramming av tauverk, samt støtte for gangvei sideveis. Ansvarlig Halvard.

Sak 2/10 Dieselsaken
Gunnar og Lars orienterte om saken. Det forventes etablering på nordre side i løpet av 2010.

Sak 3/10 Vann søndre havn
Vann tilkobles så snart som mulig. Ansvarlig Lars.

Sak 4/10 Bøyeprosjektet
Bøya skal settes i ordre av KNBF. Lars følger opp.
Torbjørn vurderer tauverk og innfesting til morring.

Sak 5/10 Båtopptrekk søndre side
Hasvik Kommune søkes om å få gjennomføre enkelt vedlikehold. Lars skriver søknad.

Sak 6/10 30 års jubileum
Saken drøftes på årsmøtet.

Sak 7/10 Årsmøtet
Årsmøtet blir avholdt på Hasvik Hotell 2.6.2010 kl 1900. Enkel servering.
Ordinære årsmøtesaker.
Valgkomiteen, bestående av Bjørn U. Karlsen, Per Jonny Jakobsen og Hilmar Olsen må snarest tre sammen.
Styret foreslår at kontingenten holdes uforandret.

You may also like...

Leave a Reply