Møtereferat

MØTEREFERAT FRA MØTE MELLOM AVINOR HASVIK LUFTHAVN OG HASVIK BÅTFORENING Sak: Båtutsett søndre side Hasvik HavnDato: 19.10.2010 kl 1800Møtt fra HBF: Torbjørn Wilhelmsen, Asbjørn Furu, Kristian Kristiansen og Lars Hustad I tillegg møtt, ikke innk.:Halvdan Antonsen og Raymond EriksenMøtt fra Avinor: Geir Berg Sak 13/10 …