Årsmøte og medlemsmøte

Det innkalles med dette til årsmøte i Hasvik Båtforening.

TID: Mandag 19. mars 2012 kl 1900

STED: Hasvik Hotell

SAKER TIL BEHANDLING:

·
Godkjenning av innkalling

·
Valg av ordstyrer

·
Godkjenning av styrets årsberetning for 2011

·
Godkjenning av regnskap for 2011

·
Revisors beretning for 2011

·
Fastsettelse av kontingent for 2012
styrets
forslag er å beholde kontingenten uendret på kr 275,-

·
Innkomne forslag
-Vedtektsendring:
Styret foreslår at ordlyden i § 12 endres til at årsmøtet avholdes innen
utgangen av mars.

·
Valg i følge vedtekter

Valgkomiteèn,
bestående av Eva I. Hustad, Per Jonny Jakobsen og Hilmar Olsen fremlegger sine
forslag.


valg er:

·
Styreleder Lars
Hustad

·
Styremedlem Halvard
Holst-Olsen

·
Styremedlem
Torbjørn Wilhelmsen

·
Varamedlem
Kristian Kristiansen

·
Revisor Odd Ivar
Gladsø

·
rep. til
svømmehall komiteen, Asbjørn Furu

Iflg
årsmøteprotokoll fra 2011 er valgkomiteen valgt for 2 år og er derfor på valg i
2013.

Vell
møtt!

You may also like...

Leave a Reply