Medlemsmøte

Hei alle
medlemmer I Hasvik båtforening

Innkalling
til medlemsmøte:

onsdag
20.juni kl 2000 på Avinors møterom på flyplassen
.


sakskartet blir det:

– Sørøydagene og Hasvik båtforenings
deltakelse

– Lotteri

– Taborshavn, videre arbeide

– Referater

– Eventuelt

Enkel
servering

Vel
møttsmiley

Eva Hustad

Leder

You may also like...

Leave a Reply