Oppsummering fra styremøte 11.mai

  • Strandrydding Taborsham og område rundt før St.Hans
  • Oppgradering landgang i Taborshamn for å hindre at den tipper
  • St.Hans feiring i Taborshamn 25.juni
  • Forespørsel fra Hasvik menighet om Transportoppdrag til Meltefjorden 17.juli
  • Prosjekt utfylling ved båtoppsett i båthavna( se egen sak om det lenger ned på sia)
  • Prosjekt fjerne jernstang fra stranda i Hasvik
  • Fjerning av KNBF skilt fra fortøyning i Meltefjorden

You may also like...

Leave a Reply