Referat fra årsmøte 28.mars 2022

7 delegater til stede

Årsmøtet ble åpnet med 1 minutts stillhet til minne om Reidar Nilsen

Sak 1 Saksliste godkjent med kommentar at det var positivt med påminnelse via sms om årsmøtet

sak 2 Eva Hustad valgt som møteleder

Sak 3 Lars Hustad valgt som møtesekretær

Sak 4 Ragnar Nilsen og Gunnar Mauseth ble valgt til å undreskrive protokollen

Sak 5 Godkjenning av årsberetning: Årsberetning godkjent med endring fra utleverte møtedokumenter da regnskap ikke var revidert. Dette punktet blir behandlet under regnskap

Sak 6 Godkjenning av regnskap: Regnskap godkjennes med forbehold om revisors godkjenning. Styret gis fullmakt til godkjenning etter revidering.

Grasrotandelen vil bli splittet til egen post i regnskapet.

Sak 7 Fastsettelse av kontingent: kontigent holdes uforandret ,kr 350 pr. år

Sak 8 Innkomne saker: ingen

Sak 9 Valg:

Leder; Gjenvalg på Eva Hustad 2år,

Gjenvalg av Torbjørn wilhelmsen som styremedlem 2år,

Mangnar Olsen valgt som styremedlem for 1år,

Gjenvalg på Lars Hustad som vara 1år,

gjenvalg på Raymond Eriksen som vara 1år,

Revisor: Anita S Wilhelmsen 1år(gjenvalg),

Gjenvalg på Valgkomite 1år; Tor Viggo Olsen(leder), Gunnar Mauseth(medlem), Ragnar Nilsen(medlem)

Møtet hevet kl 1900

You may also like...

Leave a Reply