Referat fra styremøte 13.12.17

SAK 5/17 FASTSETTELSE AV ÅRSMØTE I 2018

Forslag: onsdag
21.februar kl 1900 på bruktbutikken. Lars sjekker tilgjengelighet på lokalet

Vedtak:
enstemmig vedtatt

Sak 6/17 FORSLAG PÅ KANDIDATER
TIL STYRET I REGION TROMS/FINNMARK

Årsmøte avholdes i
Harstad 2.-3.februar

Følgende er på valg: Leder Trygve
Paulsen, Styremedlemmer Lars Hustad Hasvik BF og Knut Isaksen Harstad BF

Forslag på
kandidater fra HBF:


Leder Odd Are Skoglund Alta BF


Styremedlem: Lars Hustad, gjenvalg


Styremedlem:

Vedtak: forslag sendes valgkomiteen i KNBF region
Troms/Finnmark


Sak 7/17 Eventuelt
Henstille Hasvik kommune til å påskynde prosessen med redningsledere
på utliggerne på flytebryggene i båthavnene i kommunen.


For trivsels skyld, montere opp benk/bord på nordsiden av den nye
parkeringsplassen. Båtforeningen går til innkjøp av benk til våren, enstemmig
vedtatt

INFO OG REFERATER


Gjennomgang av året som er gått.


Økonomi i HBF, resultat et ser ut til å bli ca
14000.-


Valg 2018: på valg Eva, Torbjørn, Lars, Raymond,
Revisor og valgkomité. Brev vil bli sendt til valgkomiteen.

You may also like...

Leave a Reply