LODDTREKNING

VINNERE AV ÅRETS LOTTERI BLE:

1. gevinst Lavvo: Fredrik Nyskog, Tomasjord

2.gevinst GPS: Gunnhild Hunstad, Alta

3.gevinst Reisegavekort: Sigurd Gigerland, Breivikbotn

4.gevinst middag for to: Eva Hustad, Hasvik

5.gevinst stormbergklær: Leidar Eilertsen, Hasvik

Trekningen ble foretatt på Hasvik lensmannskontor av Eva Hustad sammen med to betjenter og kontorfullmektig.

GRATULERE TIL VINNERNEsmiley

You may also like...

Leave a Reply