KNBF innspill til statsbudsjettet

Pressemelding: Innspill til Statsbudsjettet

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er Norges største, og eneste landsdekkende interesseorganisasjon for alle kategorier fritidsbåtbrukere i Norge.

I forbindelse med fremlegg av statsbudsjettet ber KNBFs ca 37.500 medlemmer om at myndighetene fjerner de avgiftsøkninger som ble innført fra 1. januar 2014 på dieseldrivstoff til fritidsfartøy.
Økningen var på 99 øre literen og rammet fritidsbåtfolket hardt.

Politikerne gikk tverrpolitisk til valg i 2013 med løfter om at avgift på diesel til fritidsbåtbruk ikke skulle røres. Det ble som kjent vedtatt at mineraloljeavgiften og NOX-avgiften skulle økes.

Dette var et grovt politisk løftebrudd som urettmessig rammet både båtfolket og den norske båtbransjen hardt.

Avgiftsøkningen hadde kun et formål: å finansiere bortfall av andre avgifter. I ettertid ser vi at båtfolket og private husstander faktisk er de eneste av de som ble offer for avgiftsøkningen, som faktisk betaler avgiften. De fleste andre som ble rammet av den nye avgiften fra årsskiftet kan enten viderefakturere, få refusjon eller har generelle unntak. Dette faktum kalte sentrale politikere for en «utilsiktet konsekvens» av heving av avgiften, uten å gjøre noe med det! I årets budsjett har dere en mulighet til å gjøre noe med det!

Fritids- og ferieaktiviteter er allerede sterkt avgiftsbelagt, og økningen i avgiftene i form av dyrere diesel resulterte i en betydelig økning i båtkostnadene for mange fritidsbåtfamilier i Norge.

Båtlivsundersøkelsen 2012 viste at over halvparten av den norske befolkning er ute i fritidsbåt hvert år. Dette viser med all tydelighet hvor viktig båtliv er i Norge. Båtliv yter et viktig bidrag til folkehelsen!

KNBFs medlemmer krever nok en gang at politikerne fjerner avgiftsøkningen innført fra 1.januar i år på diesel til fritidsbåtbruk i nytt statsbudsjett!

Reidar Kjelsrud

Generalsekretær KNBF

You may also like...

Leave a Reply