Referat fra styremøte

Referat fra styremøte 20.mai 2014

Sak 6/14 program for Sørøydagene

Hasvik Båtforening har tidligere vedtatt å ha arrangement i båthavna som tidligere år. i 2013 måtte vi avlyse på grunn av dårlig vær. siden alt foregår ute og i tilknytning til sjø så er en noe avhengig av litt bra vær.

Vi har tidligere drøftet hva vi skal tilby publikum på arrangementsdagen, og vi er kommet fram til følgende program:

kjøring med Avinors mob-båt, tilbud til barn

– Kajakkpadling, publikum blir tilbudt muligheten til å padle kajakk under trygge forhold

– Lotteri, salg på blokk og eventuelt konvoluttlotteri(avhengig av gevinster)

– Quiz om sjøvett og miljø

– Utprøving av redningsvester og redningsdrakter- mulighet for publikum å prøve dette under trygge forhold.

– Kretsmesterskap i garnringkasting

– Gratis servering

– NSSR(Vekteren) med Elias-båt og Bristow helikopter…ikke avklart

Dette vil skje torsdag 10.juli klokken 1700- ca. 2000. Oppfordrer alle medlemmer som kan være med på arrangementet om å melde seg enten svare nederst på siden her eller ta kontakt med Eva på tlf. 90616987

Det vil bli innkalt til møte med de som skal være med på arrangementet ca. en uke før arrangementet.

Program vedtatt enstemmig.

You may also like...

Leave a Reply