Referat fra styremøte

4.mars 2013

Sak 17/12 Årsmøte 2013

Årsmøte fastsettes til 19.mars kl 1900 på Hasvik hotell

Sak 18/12 Representant til årsmøte i KNBF, region Troms/Finnmark

Årsmøtet avholdes tirsdag 9.april i Hammerfest. Da møtet er satt opp på ugunstig tidspunkt kan ikke leder av HBF møte.

Gunnar Mauseth sa seg villig til å møte for HBF. Lars H møter for regionstyret. De drar med egen båt til Hammerfest den dagen.

Tidspunktet for dette årsmøtet har HBF gitt uttrykk for ovenfor KNBF sentralt og vi har blitt hørt i saken slik at dett blir en sak på årsmøtet.

Sak 19/12 Fastsettelse av kontingent 2013

Styret innstiller til årsmøte om å beholde samme kontingent som i 2012 på kr 275.-

Sak 20/12 Båtførerprøven på nett

HBF ønsker å tilby medlemmernefelles samlinger 1-2kvelder i uka
der vi går gjennom stoffet i båtførerprøven via nettkurs, på storskjerm. Kurset
vil bli gratis for medlemmer, men dersom noen ønsker å kjøpe kursmateriell som
beholdes etter endt kurs koster det kr449.- . I tillegg må hver enkelt deltaker
betale kr 604.- i eksamensgebyr til sjøfartsdirektoratet. Dette gebyret betales
direkte til testsentret når eksamen skal tas.

De som er
interessert i å delta melder seg på til eva.hustad@trollnet
eller via telefon 90616987 innen 18.mars. Si fra om du ønsker kursmateriell.

You may also like...

Leave a Reply