Referat fra medlemsmøte 20.juni 2012

Saksliste:

Sørøydagene og Hasvik
båtforenings deltakelse

Lotteri

Taborshavn, hva er gjort
og hva må/bør gjøres videre?

Referater

Eventuelt

Sak
6/12 Sørøydagene

Vi deltar på
arrangementet over samme lest som i fjor. Datoen blir 12.juli kl 1600-2000

Hva

Gjennomføring

Ansvarlig
for arr.

Medlemsmøte

Planlegge og fordele ansvar i forb. Med sørøydagene

Medlemsmøte

Utrykning
Avinor

Avinor deltar med utrykningsbåten, pick up operasjon, tur med
båten.

Torbjørn

Redningsskøyta i samarbeid med Avinor og 330skv

NSSR er kontaktet om vi kan få besøk av redningsskøyta.

Sammen kan de ha et opplegg med Avinor.

Eva/Torbjørn

Sea king helikopter i samarbeid med NSSR og Avinor

Er ikke kontaktet ennå, men gjøres i morgen

Eva

Demonstrasjon
av kajakk

Invitere noen fra kommunen som har kajakk om de vil delta

For å la folk prøve padling.

Lars

Sjøvett
konkurranse

Lage spørsmål, ett sett til voksne og ett sett til barn/dele ut
dette og rette svar.

Eva/

Premier

Kleven, KNBF, NSSR. Noe har vi fra før. Vet foreløpig ikke hva
vi får hos Kleven. Kanskje
vi må kjøpe noe…få sponset noe?

Eva

Utprøving
redningsdraker

Utgår

Markering KNBF og HBF, brosjyre

Info om Båtforeningsarbeid og KNBF

Lars

Lett
servering på kaia

Innkjøp av det en trenger, samt koke kaffe/te og steke vafler

Innkjøp:Torbjørn

Lage
Oppslag

Det må lages oppslag om hva som skal foregå den dagen med noen
tidspunkter.

Eva

Tilrettelegging

Alle under 10år må ha foresatte med og de bør også ha på seg
redningsvest ved opphold på kaia. Forespørre Reidar Nilsen om å få ligge på
hans plass i båthavna under arrangementet

Loddsalg

Jan
Wiggo

Alle som har, tar med
redningsvester for utlån

Sak
7/12 Lotteri

Som mange av dere har
oppdaget har HBF begynt å selge lodd. Vi har fremdeles mange blokker ledige så
det er bare å tilby seg å selgeJLoddsalg foregår kontinuerlig fram til og med
2.september, trekning 3.september.

Sak

8/12 Taborshavn

Ny flytebrygge kom på
plass i fjor. Vi har delvis «sti» mellom brygga og stranda.

Videre er det planlagt å
forlenge kaia slik at landgangen ikke blir stående så bratt ved fjæresjø samt
at flytebrygga kommer lengere ut fra fjæra. Stolper til dette er ankommet båthavna.
Det er også på beddingen en vandring over/rundt bukta like etter kaia.

KNBF- bøya: Den er
fortsatt ikke på plass.

1. Få ut landgangen,
når:Denne uka, ansvar:Lars

2. KNBF-bøya, når: Denne
eller neste uke, ansvar:Torbjørn

3. Frakte stolpene til
Taborshavn, når: Før12.juli, ansvar: Torbj./Rolf M

4. Forlenge kaia, når:I
løpet av sommeren/høst, ansvar: Eva

5. Vandring over/rundt
bukta: Utsettes

Pkt 3) Torbjørn og Rolf
Magne flytter stokkene slik at de ikke ligger spredt utover parkeringsplassen,
inntil de blir fraktet til Taborshavn. De blir ikke fraktet dit før vi skal
bruke dem.

Pkt 4)Eva forespør Per J
om han kan være arbeidsleder for utvidelse av kaia.

Sak
9/12 Referater

· Melding fra vår
representant, Lars, som sitter I regionrådet: Det er blitt penger igjen etter
KNBF-bøye prosjektet. Dette blir fordelt til de som har fått tildelt bøye.
Regionrådet har ikke hatt dette oppe i styret ennå så en vet ikke hvordan
fordelingen blir.

· Ingen positiv respons
fra Hasvik kommune angående båtplasser. Videre dialog med kommunen vil bli
foretatt.

Sak
10/12 Eventuelt

Hva ønsker våre
medlemmer?

-Vann til lillebrygga på
sørsiden

– Gammelbrygga kan
brukes til platt under berget overfor stranda i Taborshavn eller deles opp og
brukes til vandringen rundt/over bayen på samme sted.

Møtet
hevet kl2135

You may also like...

Leave a Reply