Grasrotandelen

Norsk
Tipping vil på vegne av din grasrotmottaker HASVIK BÅTFORENING takke for ditt
bidrag gjennom Grasrotandelen. Hittil i år har din grasrotmottaker mottatt
184 kroner, mens det totale beløpet de har mottatt siden oppstart med
Grasrotandelen er 184 kroner.

Så langt i år er det blitt fordelt 104 millioner til lag og foreninger
landet over igjennom Grasrotandelen.

Det er nå over 765 000 spillere som har knyttet seg til en
grasrotmottaker. Ved å bidra med Grasrotandelen hjelper du lokale lag og
foreninger med å oppfylle små og store drømmer!

Du kan bistå foreningen eller laget ditt ytterligere dersom du hjelper de med å
rekruttere enda flere grasrotgivere.

Vennlig hilsen Norsk Tipping

You may also like...

Leave a Reply