Referat fra medlemsmøte med festlig samvær

Da er medlemsmøtet og festlig samvær den 28.10.11 et tilbakelagt stadium. 10 personer møtte. Følgende saker ble drøftet:

Sak 21/11 Økonomisk situasjon
Gunnar orienterte. Spesielt ble nevnt vår investering i ny flytebrygge i Taborhavn. Verdien av denne er beregnet til 110.000 kr. Styret får i oppdrag å vurdere forsikring av denne.
Mht fremtidige inntekter så drøftes det videre under eventuelt.

Sak 22/11 Strategi for Taborhavn
Etablere gangveier i ura frem til stranda. Få tak i flere stolper fra E-verket til dette bruk og forsterke eksisterende pir. Vurdere å etablere grillplass/gapahuk ved piren. Mulig stedsutvalget i HK har noe å bidra med. Dette må undersøkes nærmere.

Sak 23/11 Båtutsettet
Info om HBF medvirkning og samarbeidet med Avinor. Utsettet brukes av Avinor ifm utrykning. HBF andel diskuteres med Avinor. Styret bes om å vurdere vannpost i området.

Sak 24/11 KNBF- bøya
Orientering gitt. Øvre del av opp-staget bør skiftes ut. Selve bøya settes ikke ut før til våren.

Sak 25/11 Sørøydagene
Orientering om sørøydagene gitt og arrangementet var vellykket. Gunnar orienterte fra evalueringa. Deltakelse i 2012?

Sak 26/11 Eventuelt
Årsmøtet forsøkes avholdt i løpet av februar.
Styret anmodes å gjennomgå vedtekter og å fremlegge eventuelle endringer for årsmøtet.
Loddsalg ift inntektsgivende tiltak? Maritime gevinster. Styret må vurdere dette.

Møtet hevet kl 2115. Etter dette ble det et flott festlig samvær med god sjømat i form av reker og kongekrabbe, tilrettelagt av Eva. Takk til henne for det.

You may also like...

(1) Comment

  1. Asbjørn

    Va et koselig møte:)

Leave a Reply