BRANNSIKRINGSTEKNOLOGI PÅ ØVERSTE HYLLE

KNBF har inngått avtale om rabatt for medlemmer på selvutløsende brannampull og slukkespray fra Bonpet Systems Norway. Ampullen er liten og derfor meget godt egnet i båtens motorrom. Som medlem får du 32 % rabatt på ampull og 42 % på slukkespray i forhold til veiledende utsalgspris.


SELVUTLØSENDE BRANNSLUKKINGSAMPULL

Den selvutløsende Bonpet-ampullen er et nytt og revolusjonerende brannsikringsprodukt i Skandinavia i følge leverandøren. Slukkemiddelet som brukes i Bonpet-produktene har helt unike egenskaper:

– Kjøler
– Kveler
– Forsegler
– Enestående slukkevne
– Forhindrer re-antennelse
– Ingen sekundærskader
– Ufarlig for mennesker og miljøet

Når væsken i ampullen oppnår en temperatur på 90 grader, utløses ampullen med et trykk på ca 3,5 bar. Væsken omdannes til ufarlig gass og mikrofilm som sprer seg utover området innenfor dekningssonen. Gassen kveler brannen, mikrofilmen kjøler ned og forsegler overflatene og forhindrer reantennelse. Systemet er stabilt og lekkasjesikkert.

Bonpet ampullene er allerede svært utbredt i en rekke land og er det eneste brannsikringsproduktet som har fått godkjenning og anbefaling fra det japanske transportdepartementet. Bonpet er også det eneste slukkemiddelet på markedet som kan benyttes til å slukke branner i motoroljer, vegetabilske matoljer og i elektriske anlegg opp til 35 kilovolt. Mål: Lengde 280 mm – Diameter 59 mm.

Bonpet slukkespray er egnet for slukking av branner i brannklasse A, B og F. Enkel og sikker å bruke til slukking av branntilløp på kjøkken, bil, båt, campingvogn, hytte og alle andre steder det er fare for brann.

Bonpet slukkespray har god slukkeevne som gjør at branntilløp slukkes effektivt. Slukkemiddelet fordamper innen 24 timer og etterlater således ingen sekundærskader.

De kjølende egenskapene som slukkemiddelet besitter, gjør at det er også egner seg til preventivt bruk. Man sprayer raskt og enkelt områder man ønsker beskyttet mot varmeutvikling. Innholdet er ufarlig for mennesker, og har heller ingen skadelig effekt på miljøet.

Les mer og bestill på: http://www.bonpet.no

You may also like...

Leave a Reply