Styremøte 4.7.11

Sak 14/11 Ny flytebrygge Drøfta mottak, fortøyning, landsetting, montering etc. Ansvarlig for gjennomføring er Halvard. Kontaktperson er Lars Sak 15/11 Sørøydagene Skjorter: Halvard tar disse med til Hasvik.Premier: OK til konkurransen. Spørsmål OK. Telt: Vurderes dagen før. Møte torsdag 7.7. Tidspunkt avtales senere. Gummibåter: Vurdere …