Vedtekter 21.2.2018

Vedtekter vedtatt på årsmøte 21.2.2018