Medlemsmøte 190312 kl 2000

10 medlemmer tilstede

Sak 1/12 Referatsaker

-søknad om midler sendt til Fjord1
-søknad om midler sendt Aksis
-søknad om midler sendt Eni
-nytt prisregime i båthavna. ref email til Hasvik Kommune. Svar ikke mottatt. Følges opp.

Sak 2/12 Intektsgivende tiltak

HBF registrert i Frivillighetsregistret og kan dermed motta grasrotandelen fra Norsk Tipping. Styret oppfordrer medlemmer til å gi sin andel til HBF.

-Salg av lodd med gode gevinster. Hurtigruta og maritim kontaktet, avslag fra begge. Disse forespørres: Båt & Motor, Redningsselskapet. Styret følger opp dette.

Sak 3/12 Sørøydagene

Skal vi være med på sørøydagene i år?
-samme skala som i 2011?
-Utvidet?

Medlemsmøtet gir fullmakt til styret om å se på saka, vurdere program og ift andre arrangementer under Sørøydagene.
Enstemming vedtatt.

Sak 4/12 Nytt fra KNBF

Lars orienterte om følgende saker:

-KNBF sin organisasjon
-IT- satsinga
-Merkevarebygging
-Økonomi
-Besiktelsesmannsordning
-Båtting i Narvik
-giske arbeidsgruppe for sjøsikkerhet
-Båtlivsundersøkelse
-Maritime fartsgrenser
-Promillegrenser til sjøss
-eiendomsskatt på flytebrygger

Sak 5/12 Eventuelt

Flytebrygga og området i Taborshamn

-forsterke kaia, gjøre den stødigere
-lage/forlenge vandring fra kaia til sanden
-bygge gapahuk (3. pri)

Medlemsmøtet vedtar at Taborshamn skal prioriteres i år. 1. pri å forsterke kaia. 2. pri vandring til sanden og 3. pri gapahuk.

Møtet hevet kl 2135

You may also like...

Leave a Reply