Årsmøte i regionen

Da var årsmøtet over i regionen og det forløp uten noen store konfrontasjoner. Undertegnede hadde ikke med (mfl) fullmakt fra lokalforeninga, men det var egentlig ikke problematisk under avstemminga.

Så, hva skjedde under årsmøtet; vel, ikke noe spesielt ift generelle årsmøtesaker. Regionens leder var syk og NK Jørn Fjellsaune måtte overta.

Etter årsmøtet var det dags for generalsekretær Reidar Kjellsrud. Han presenterte seg seg selv med ei imponeranes merittliste.

Økonomien i KNBF er trygg. Hovedsaklig er inntektene fra mva- kompensasjon og forsikringsutbytte.. Et forslag om en ny modell ift regionen er under utvikling og vil bli presentert på båttinget. Medlemsforeningene kan etter søknad bevilges prosjektstøtte.

I 2012 vil ny region Møre prioriteres, Båttinget i Narvik og deltakelse på båtmesser. Båtundersøkelse presenteres 20.3.2012. Denne tar for seg båtlivets gleder på landsbasis.

Internt vil satses på nyutviklig av IT-system, herunder utvikling av ny web side, nytt adm og medlems sider, og besiktelsesdatatabase. Merkevarebygging, forsikring og omdømme vil bli prioriterte oppgaver.

Det er verdt å merke seg at ansvarsforsikring vil bli opgradert og at KNBF vil forsikre sine tillitsvalgte fra og med 1.3.12.

Omdømme er viktig for KNBF. *Dette kan vi alle bidra med.

Det poengteres at en bør sjekke om en er forsikret ift 3. person. En kan som båtfører komme i alvorlig trøbbel om dette forsømmes.

Det jobbes også med å få til en havari kommisjon ift fritidsbåter.

Mva kompensasjon er viktig…
Det jobbes med å få promillegrensa til 0,2 pga en har problem med å forsvare ei grense på 0,8…
Fisketurisme har også fokus. En jobber med å endre regleverket mht automatisk varsling når ei ulykke skjer.
KNBF har 10 sider i Båtmagsinet til rådighet. Her kan lokalforeninger komme med informasjoner…
Nye produkter utvikles stadig

Alt i alt et inspirerende innlegg av generalsekretæren. Det skal bli artig å se fortsettelsen. Det nye IT systemet blir faktisk linka ned til forening/medlemsnivå. I tillegg utvikles det et system for besiktelsesmenn hvor data for båter skal registreres på Ipad og samles i en sentral database. Ah, hvilken utvikling, flotters!

You may also like...

Leave a Reply