På en tirsdag kveld…

Taborhavn, på en tirsdag kveld, funderer og ser utover det vakre området vi har etablert ei ny flytebrygge i.

Vi burde gjøre noe mer med Taborhavn, men etter vår siste investering har det gått hardt utover våre likvider. Kostnadene med flytebrygga anslås til nærmere 90 tusen kroner. I tillegg er det nok utført bortimot 75 dugnadstimer.
Prosjekter i Taborhavn som bør vurderes er bl.a forsterkning av pir, utskifting av dekke på pir, bru/gangveier til stranda og gapa-huk.
I tillegg må vi sette ut en ny morring til brygga da den eksisterende ikke ble funnet. Det ene staget er midlertidig satt i land og kommer litt vel mye på tvers av bryggeretninga. Vi har også KNBF- bøya som må settes ut i år.

I Hasvik er kostnadene med båtopptrekk/utsett ikke klare, men vi har der forpliktet oss til å dekke nærmere 15000 kr.
Heldigvis fikk vi tilskudd fra folkehelseprosjektet. Uten dette hadde det sett noe mørkt ut.

Når det meste av ferie er over, kanskje i siste uka av august, bør medlemmene komme sammen for å diskutere hvordan vi kan styrke økonomien slik at vi blir i stand til å gjennomføre prosjekter. Tidspunkt blir bestemt av styret og det vil bli sent ut egen innkalling.

You may also like...

Leave a Reply