Svar fra Hasvik kommune

Hei
Båtforeningen kontaktet Hasvik kommune i mai med følgende spørsmål:

– Sikring i båsene i båthavnene med leider
– utskifting av slitte ringer på ut-liggerne
– videoovervåking av båthavnene

Har fått svar om at de er enig i at det er viktig å bedre sikkerheten ved flytebryggeanleggene. Driftsleder er bedt om å undersøke hvilke løsninger for nød-leidere som finnes i markedet. Vi er bedt om å ta kontakt dersom vi har noen konkrete forslag til løsning.
Skriv gjerne dette i kommentarfeltet nederst på siden eller ta kontakt med meg så tar jeg det opp med driftsleder.

Ringene på ut-liggerne vil bli kontrollert på de faste kontrollrutinene i sommer og skiftet dersom de er slitte. Vi får følge med om de blir skiftet.

Videoovervåking av flytebryggeanleggene blir de ikke å etablere…av hensyn til personopplysningsloven. Den samme loven gjelder visst ikke i andre båthavner for det er mange båthavner som blir overvåket, sjekk link her og her

You may also like...

Leave a Reply