Orientering om «KNBFs frivillig sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåt»

Bakgrunnen for «KNBFs frivillig
sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåt» var og er at Kongelig Norsk Båtforbund
(KNBF) ønsker å heve sikkerheten i fritidsbåtflåten. Siden starten i 1994 har
KNBF utdannet mer enn 200 B-menn. Det finnes pr. i dag over 100 aktive B-menn
langs hele kysten.

Besiktigelsen En KNBF B-mann tar på vegne av KNBF oppdrag for
båteieren om en frivillig sikkerhets-besiktigelse av båten. En nøye planlagt
prosedyre følges ved besiktigelse av områder og komponenter om bord som er
viktige for sikkerheten. B-mannen skal også verifisere båtens identitet, samt
rettlede båteieren til å ivareta egen sikkerhet i eget fartøy. Båteieren får
med dette en uhildet 3.de parts gjennomgang av båten, hvorpå det utferdiges en
besiktigelses-rapport. Besiktigelsesrapporten kan også dokumentere båtens
tilstand ved kjøp og salg.

Sjødyktighet Et fritidsfartøy skal ved bruk være i «sjødyktig
stand» for den reisen som er planlagt. Det er båtførers ansvar å sørge for at
den er det (jfr. Småbåtlovens § 27). Sjødyktigheten vurderes på basis av
fartøyets tilstand og mannskapets kvalifikasjoner. En sikkerhetsbesiktigelse
kan hjelpe føreren med å planlegge vedlikehold og reparasjoner, slik at båten
er «teknisk sjødyktig».

Regelverk Det finnes standarder og regler for bygging av
fritidsbåter. Før 1998 ble det ofte benyttet et regelverk som heter Nordisk Båt
Standard for fritidsbåter, lansert i 1983. Før dette igjen ble Kongelig Norsk Båtforbund “for et bedre båtliv”

Det
Norske Veritas’ (DNV) byggeregler for plastbåter mye brukt. DNVs blå (og senere
grønne) sertifiseringsskilt finnes på svært mange båter fremdeles.

I 1998 kom EUs
fritidsbåtdirektiv som regulerer produksjon og omsetning av fritidsbåter. Disse
reglene har krav til CE-merking av fritidsfartøy. CE-skiltet på båter produsert
etter 1998 inneholder opplysninger om bruksområde, maks last og motorstørrelse,
som fører av båten må ta hensyn til. CE-merket er ikke et kvalitetsstempel, kun
en indikasjon på at båten er bygget i henhold til EU regelverk.

Besiktigelsesmannens ansvar. Vi gjør oppmerksom på at hverken KNBF eller B-mannen
er ”sjøens biltilsyn”. B-mannen er en båtkyndig person med tilleggsopplæring
hos KNBF. Etter besiktigelse av båten avgis en besiktigelsesrapport. B-mannen
kan ikke gi ”dispensasjoner” eller pålegg om å utbedre feil eller mangler som
avdekkes og protokollføres ved besiktigelsen, kun råd om utbedring/reparasjon.
Det kan dog avtales ny besiktigelse av båten, for eksempel etter at påpekte
feil og mangler er utbedret. På baksiden av besiktigelsesskjemaet er B-mannens
ansvar beskrevet. Oppdragsgiver/båteier skal lese igjennom og undertegne på at
han/hun har lest gjennom og akseptert B-mannens ansvar, og hva han/hun ikke har
ansvar for.

Hvis båten blir underkjent på
vesentlige punkt, vil ikke båten kunne forsikres i Norske Sjø.

Ønsker du en KNBF-besiktigelse
av din båt så kan du ta kontakt med undertegnede eller annen besiktigelsesmann
som du finner på vår link www.knbf.no

En besiktigelse koster p.t. kr
500,- for KNBF-medlemmer, og kr 750,- for ikke medlemmer. I tillegg har
B-mannen krav på å få dekket kilometergodtgjørelse etter Statens satser, og
andre utgifter etter regning (ferge, bompenger etc.). Pris bør avtales før
avtale om besiktigelse gjøres.
For medlemmer i Hasvik Båtforening utføres gratis besiktelse av Lars frem til 1.5.2015.

Forsikringsordningen Norske Sjø

Norske Sjø er et
forsikringskonsept, ikke et forsikringsselskap, som KNBF sammen med Fender
Marine i Bergen har utviklet for medlemmene i KNBF. Norske Sjø ble opprettet
som et samarbeid mellom Norges Seilerforbund og KNBF i 1989. I 2009 kjøpte KNBF
ut Norges Seilforbund og Norske Sjø er i dag en registrert merkevare, heleid av
KNBF.

Norske Sjø fritidsbåtforsikring Forsikring i Norske Sjø er en medlemsfordel
forbeholdt medlemmer av KNBF. Forsikringsordningen er en av markedets beste
båtforsikringsordninger, og er svært konkurransedyktig både på pris og vilkår.
Gode forsikringer for båtfolk, laget av båtfolk!

Kollektiv ansvar og
ulykkesforsikring
Forbundsstyret i KNBF vedtok
enstemmig den 2.6.2013 å innføre en kollektiv ansvarsforsikring for sine
medlemmer som bruker ellers uforsikrede småfartøy. Vi mener nå at vi har løst
det visualiserte marerittet for båtfolk – en uforsikret jolle som for eksempel
påfører en person som bader alvorlige skader, med erstatningsansvar.

KNBF er de eneste i markedet som
har forsikret sine medlemmer med en kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring,
når de bruker ellers uforsikrede båter. Ordningen innebærer at alle kollektivt
innmeldte og personlige medlemmer har ansvarsforsikring på sine uforsikrede
småbåter. Ansvarsforsikringen gjelder småbåter opp til 16 fot og 25 hk, og
dekker skader påført på personer opptil 10 millioner kroner.

For å aktivisere ulykkesdelen av
forsikringen må medlemmet innmelde jolla (småbåter inntil 16’) hos Norske Sjø
for å være dekket. Ordningen dekker personskade på passasjerer opptil 100.000
kroner. Forsikringspremien dekkes av medlemskontingenten.

En besiktigelsesrapport gjelder
i 5 år. En gyldig besiktigelsesrapport gir grunnlag for 15% rabatt på premien i
Norske Sjø.

Gå inn på
www.norskesjo.no og bruk premiekalkulatoren for å få et godt tilbud på
båtforsikring!

You may also like...

Leave a Reply