KNBF 100 års markering

Til båtforeninger Kongelig Norsk Båtforbund, Region Troms/Finnmark

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 100-ÅRSMARKERING I KNBF
REGION TROMS/FINNMARK

Kongelig Norsk Båtforbund er 100 år i 2011. I denne forbindelse vil regionen markere dette med festmiddag i sammenheng med avvikling av sitt årsmøte.
Dette vil finne sted lørdag 9. april på Rica Ishavshotell, Tromsø.

Dagen vil bli lagt opp med ankomst kl. 12.30 med enkel servering.
Selve årsmøtet er planlagt med oppstart kl. 13.00.
Festmiddag er tenkt kl. 19.00.

Overnatting med frokost på hotellet koster kr. 990,- for enkeltrom og kr. 1240,- for dobbeltrom. Regionen har fått satt av 10 enkeltrom.
Det legges opp til å ha med ledsager på jubileumsfesten

Regionen vil kunne gi økonomisk reisetilskudd til foreninger som møter. Størrelsen på tilskuddet vil bli fastlagt senere.

For planlegging av arrangementet ber undertegnede om foreløpig påmelding innen8. desember skriftlig eller pr. E-post.

Mer informasjon vil følge først på nyåret.

Det vises for øvrig til siste Båtmagasinet side 97 som har omtale om jubileet og KNBF,s hjemmeside.

Alle ønskes hjertelig velkommen til trivelig markering i Tromsø!

Med vennlig hilsen
Asbjørn Sandbakk
regionleder

You may also like...

Leave a Reply